Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-107

Fredningsnr.
180849

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/2 1908. Gdr. Jørgen Fruergaard Diplom Afmærkn.: MS. 1925, lærer Chr.N. Krogh Høj, 2,8 x 16. Tilsyneladende nu uskadt, idet de tidligere beskadigelser er udbedret. Græsklædt i ager. Har været over- pløjet i 1924 og 1925. NM I: Høj. Tilsyneladende nu uskadt, idet de tidligere be- skadigelser er udbedret. Udbedringen måtte daværende ejer foretage, da han trods fredningen begyndte en bortgravning af højen. En svag hulning i toppen er antagelig minde om, at ejeren for at lette arbejdet kørte en del kartoffeltoppe i hullet. (Fortalt af flere i byen.)
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.80 M. høj; 16 M. i Diam. Mod N. ses en 5 M. stor Sænkning tæt ved Foden. Mod NØ er et 2 M. stort Hul med 0.65 M høj stejl Brink; dets Inderside ligger 4.50 M. fra Højfoden. Ved Højens Fod laa Lerkarskaar. Bevoksning: 1982: Græs

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Tilsyneladende nu uskadt, idet de tidligere Beskadigelser er udbedret. Udbedringen maatte daværende Ejer foretage, da han trods Fredningen begyndte en Bortgravning af Højen. En svag Hulning i Toppen er antagelig Minde om, at Ejeren for at lette Arbejdet kørte en Del Kartoffeltoppe i Hullet. (Fortalt af flere i Byen). Græskl. I Ager. 2,8 x 16 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,1 x 20,6 x 18,5 m. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I ager; højen har noget udflydende karakter og lidt diffus højfod.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)