Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-112

Fredningsnr.
180847

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,65 x 18 m, lidt afgravninger hist og her. Lyngklædt og beplantet med fyr. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.65 M. høj, 18 M. i Diam. Beplantet med Fyr. Udgravet for Museet ved Kapt. Madsen. Indeholdt en Bronzealders Undergrav. Tidligere er i Højen fundet Urner. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lidt Afgravninger hist og her. Lyngklædt og beplantet med Fyr. I Ager. 2,65 x 18 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,5 x 20,7 x 19 m. Gamle skader: Flad nedgravning i toppen. Østsiden lettere afgravet. Nedgravninger i vestsiden gør denne uregelmæssig Nyt: Gamle landbrugsredskaber indenfor 30 m fra højen. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mindre, træklædt areal nord for landevejen.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)