Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-117

Fredningsnr.
180852

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1909. Gdr. Johan Jensen, Vroue Diplom Afmærkn.: MS. 1924, lærer Chr. N. Krogh Langhøj, 70 x 16 m, mange gravninger. Lynggroet i nybrudt ager, der dog ikke forstyrrer anlægget.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. Retning V (lidt til N)- Ø (lidt til Syd). 70 M. lang, 16-17 M. bred. Der ses mange ældre Gravninger; Vestenden er bedst bevaret. Højen synes at have haft Randsten. Lynggroet i Hede. Af store Beskadigelser findes følgende, regnede i Afstand fra Højens Østende; fra 10 M til 13.50 en Gravning til Bunds; fra 23.50 -25 M. syd for Længdeaxen en Gravning til Bunds; 57-60 M. nord for Længdeaxen en Gravning til Bunds. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. Mange Gravninger. Lynggroet i nybrudt Ager, der dog ikke forstyrrer Anlægget. 70 x 16 m.

1947 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Deri er funden Bronzesværd. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,4 x 75,5 x 17,6 m. Gamle skader: Tilgroede neddgravninger på ryggen og højsiderne - især i den østlige del. Nye og gamle rævegrave i øst og vestenden. ** Seværdighedsforklaring ** Alene størrelsen gør den til 3-stjernet. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyng- og græsklædt i græsareal i sommerhusområde. Et par træer på nordsiden

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)