Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-120

Fredningsnr.
180840

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,8 x 18 m, nedgravning i top og Ø-side. På N-siden grøft samt gravninger i Ø- og V-siden. Lyng- og græsgroet. I ager. Mod N og V plantet små gran og fyr umiddelbart til højen. NM I: Høj. I top og gående ned ad østre side en nedgravning, ca. 5 x 7 m stor og med største dybde 1 m. Op ad nord- siden går en grøft 6 x 1,5 m stor og ca. 0,5 m dyb. Øst og vestsiden en del afgravet og lidt gravninger opad i de andre sider.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.80 M. høj, 18 M. i Diam. N. for Toppen er et 3.50 M. stort Hul, indtil 1.50 m. dybt; det naar dog kun med sin Rand Højens Midte. I Hullet gaar en Stikkelsbærbusk. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Top og gaaende ned ad østre Side en Nedgravning, ca. 5 x 7 m. stor og med største Dybde 1 m. Op ad Nordsiden gaar en Grøft 6 x 1½ m. stor og ca. ½ m. dyb. Øst- og Vestsiden en Del afgravet og lidt Gravninger opad i de andre Sider. Lyng- og græsgroet. I Ager. Mod N. og V. plantet smaa Gran og Fyr umiddelbart til Højen. 2,8 x 18 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,7 x 24 x 16,7 m. Tidligere skader: Top og sider stærkt forgravet, især toppen og østsiden. Vestsiden afpløjet og står tilbage med en ca. 1 m høj brink. Nye skader: Mindre kreaturskade ved sydvestfoden. På højen findes en del væltede og udgåede nåle/grantræer, som er under fældning. I forbindelse med fjernelsen af rødder er der opstået en del huller i toppen, hvor der desuden findes flere rævegange. 3 huller a 50 x 50 x 50 1 hul 120 x 60 og ca. 1 m dybt. Ovennævnte skader bør opfyldes. Desuden bør fremtidigt hegn opsættes uden fro højfoden. Parkering: Bilparkering ca. 400 m væk. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal i ager. Græsklædt og delvis bevokset med træer, heraf et par udgåede.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)