Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-131

Fredningsnr.
180845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 28 m, toppen flad. Afgravning op ad N-siden. Lyng- og græsgroet, beplantet med fyr og gran. I ager. NM I: Høj. Toppen flad. Op ad nordsiden en 12 m lang og 4 m bred, ca. 1 m dyb afgravning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,90 M. høj, 28 M. i Diam. Udgravet for Museet ved Kapt. Madsen. Den indeholdt en stensat Kiste med Lerkar. Der var Skallag i Højen. Paa Overfladen saas brændte Ben. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen flad. Op ad Nordsiden en 12 m. lang og 4 m. bred, ca. 1 m. dyb Afgraving. Lyng-græsgroet og beplantet med Fyr og Gran. I Ager. 2,5 x 28 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,6 x 23 x 22 m. Gamle skader:. Gammel nedgravning i toppen og ned af nordøstsiden. Siderne stejle efter gamle afgravninger. Mod syd er gammel skur gar- vet delvist ind i højfod og -side for 10-15 år siden. Indenfor 30 m fra højen står flere gamle markredskaber. Nyt: Ca. 10 m nordøst for højen er stolper sat op til et nyt skur. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mindre, træklædt areal nord for landevejen. Temmelig tilgroet med krat.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)