Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-133

Fredningsnr.
180844

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 19,5 m, afgravning opad Ø-siden fra fod til top. Højfod mod V står med ca. 1 m skrænt. Græs-gran-fyrklædt. I ager. NM I: Høj. Afgravning opad østre højside, fra fod til top ca. 6 m bred.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.25 M. høj, 19.50 M. i Diam. Mod Øst ses en meget stor, nu flad Indgravning, der naar til Toppen. De øvrige Beskadigelser er kun ringe; Toppen er uskadt. Beplantet med Gran og lynggroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Afgravning opad østre Højside, fra Fod til Top ca. 6 m. bred. Højfoden mod Vest staar med ca. 1 m. Skrænt. Græs-gran-fyrklædt. I Ager. 3,25 x 19,5 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,6 x 22 x 19 m. Gamle skader: Større, flad afgravning af østsiden. Den vestlige højfod er afskåret af en gammel markvej. En ca. 0,75 m høj brink står tilbage. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Markvej vest om højen. Til de andre sider uopdyrket. Delvis bevokset med træer.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)