Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-134

Fredningsnr.
180843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,2 x 20 m, i top og sider større og mindre gravninger. Beplantet med gran og fyr og i øvrigt græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.20 M. høj, 20 M. i Diam. Mod Ø. og SØ ses større flade Afgraninger af Højsiden. Ogsaa mod Nord er en større Afgraning. I Toppen er et Par mindre Huller, der dog antagelig ikke kan have beskadiget Graven. Mod Øst er Randen en Del afgravet; derved er blottet en Sten paa 0.50 M. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Top og Sider større og mindre Gravninger. Beplantet med Gran og Fyr og iøvrig græsgroet. I Ager. 3,2 x 20 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3 x 18,6 x 16,7 m. Gamle skader: I top og sider en del gamle tilgroede skader. Nye skader: På højsider og -fod ligger affald i form af tagplader, plastik og udrangerede landbrugsredskaber. Desuden en gammel halmstak på og optil sydfoden. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På tilsynstidspunktet i majsmark. Bevokset med løvtræer.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)