Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-140

Fredningsnr.
180854

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/9 1915. Gdr. Chr. Laigaard (f. Jensen) Afmærkn.: MS. 1915 Høj, 2,2 x 22 m. Overfladen ujævn. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.20 M. høj, 22 M. i Diam. Overfladen er noget ujævn fra forskellige Gravninger. Mod SØ og Ø. har Højfodens Runding mindre Udløbere, antagelig udkastet Jord. Der findes ingen større Beskadigelser. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1982: Lyng og Nålekrat/-træer

1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 x 22 m. Overfladen ujævn. Lynggroet i Hede.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,9 x 25,6 x 24 m. Gamle skader: Flere mindre tilgroede nedgravninger i den flade top. Enkelte nye rævegrave. Bevoksning: 1982: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i græsareal i sommerhusområde.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)