Bøstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-146

Fredningsnr.
180853

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,4 x 18,5 m, meget stærke, dog lynggroede afgravninger mod syd og øst. Lyngklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.40 M. høj, 18.50 M. i Diam. Mod Ø, S og N. er der gravet en Rende, antagelig for at søge Randsten. Den løber 4-6.50 M. fra Foden; imod Ø naar den dog omtrent ind til Midten; størst Dybde 0.75. Centralgraven er saaledes antagelig urørt. En Del Sten paa indtil 0.50 M. ligger ved Højfoden. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Meget stærke, dog lynggroede Afgravninger mod S. og Ø. Lyngklædt. I Ager. 3,4 x 18,5 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,5 x 24 x 18,2 m. Gamle skader: Nedgravninger i top og sydøstlige del. Afgravninger på højsiden hele vejen rundt. Alle skader gamle og tilgroede. Nye rævegrave. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt i græsareal i sommerhusområde.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)