St. Bredhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-4

Fredningsnr.
180890

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 20 m, top beklædt med gran. Foden afskåret, med 1,5 m skrænt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"St. Bredhøj". (Strandgaard). C 1,75 M. høj, c 20 M. i Diam. Foden er afskaaren og Resten beplantet med Fyr. [sb. 3-5] Matr. no. 2. Jfr. Høj 3-5. Opgivelsen, at de ligge paa No 2b og c skyldes Ejerne. Her er saaledes muligt en Fejl paa Matrikelkortet eller en senere Omlægning af Lodderne. De øvrige af Ejerne opgivne Matrikelnumre stemme med kortet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen beklædt med Gran. Foden afskaaret og staar med indtil 1,5 m. Skrænt. I Ager. 1,75 x 20 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,2 x 22 x 16 m. Gamle skader: Toppen næsten flad efter afgravning eller nedtrampning. Foden afskåret hele vejen rundt, så stejl skrænt står tilbage. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Træbevokset på mark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt og træbevokset høj i afgræsset mark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal på mark. Højen er helt tilgroet med hyld og brombær.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor græsklædt høj i dyrket mark. Store løvtræer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)