Bondehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-5

Fredningsnr.
180898

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 11,5 m, Ø-siden en del afgravet og i top ned- gravning ca. 4 m bred. 1 m bred grøft fra top til højfod. Græs- og lidt lyngklædt. I age . ***************************** Tinglysning af tidl. C-høj i 2003 Høj, 1,5 x 13 m. Nedgravning i centrum, dog ikke til bunds, ført ud gennem den østlige højside. Noget ujævne men klart afgrænsede højsider.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Bondehøj" (Strandgaard) 1,25 M. høj, 11,50 M. i Diam. Overfladen er en Del medtaget. I Toppen er et 3,50 M. stort Hul med Udkastning mod Øst. Højen ligger i det nordøstlige Hjørne af en mindre Plantage og dens Vestside er delvis beplantet; ellers lynggroet i Grønjord. [sb. 3-5] Matr. no. 2. Jfr. Høj 3-5. Opgivelsen, at de ligge paa No 2b og c skyldes Ejerne. Her er saaledes muligt en Fejl paa Matrikelkortet eller en senere Omlægning af Lodderne. De øvrige af Ejerne opgivne Matrikelnumre stemme med kortet. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1916 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra denne Høj formentlig 3 ravperler fra tragbægerkultur, A 29163-65.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Østre Side en Del afgravet og i Toppen en Nedgravning ca 4 m. i Diam. Og med en 1 m. bred Grøft ført helt ned til østre Højfod. Græs- og lidt lynggroet. I Ager. 1,25 x 11,5 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,3 x 15 x 11 m. Større nedgravning i toppen. Østsiden lettere afgravet. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i lille træbevokset areal på mark.

Litteraturhenvisninger  (0)