Tørvehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-29

Fredningsnr.
190818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 16 m. Ret stor del af S-siden afgravet. Lyng-, græs- og fyrreklædt. I udkanten af plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,25 M. høj 16 M. i Diam. Øst for Toppen er et betydeligt Hul; Afgravninger mod Vest, og i mindre Grad mod Nord og Syd ved Højfoden. Beplantet i Plantage. [sb.] 28-29 kaldes af Strandgaard "Tørvehøje"; han har paa denne Lod yderligere flere Høje, nemlig 2 punkterede lige ved disse, hvilke ikke sporedes; endvidere øst paa Lodden en Gruppe, af hvilken de 2 nordligste punkterede ere muligt identiske med No 23-24; de 2 sydlige svare til 2 Højninger paa Maalebordsbladet, der eftersøgtes uden kunne erkendes som Høje. Endelig 2 Høje vest for disse trukne med fuld Linie. De findes ikke mere, men da dens Beliggenhed i forhold til Vejen og Gaarden taler for en rigtig Kortlægning, opføres de efter Standgaard: [sb. 30-31]. Paa Lodden angiver Strandgaard en hellig Kilde; den er ikke eftersøgt.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. En ret stor Del af Sydsiden afgravet. Lyng- græs- fyrklædt. I Udkanten af Plantage. 2,25 x 16 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I skov, bevokset med træer

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre høj med stort gammelt plyndringshul i midten. Ligger i skov. På højen en del løvtræer

Litteraturhenvisninger  (0)