Bavnhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-36

Fredningsnr.
1808101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 2 x 15,5 m. Top ganske afgravet og større be- skadigelser op ad østsiden. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 M. høj; 15,50 M. i Diam. Af Nordsiden er meget bortgravet, og Resten fremtræder med en Sænkning i hele Udstrækningen efter Gravning. Græs- og lynggroet i Grønjord. [sb.] 36-37 kaldes Bavnhøje. Bevoksning: 1982: Græs

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen ganske afgravet og større Beskadigelse opad i Østsiden. Græsklædt. I Ager. 2 x 15,5 m. "Bavnehøj".

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,5 x 19 x16 m. Gamle skader: Toppen afgravet og ujævn. Siderne ujævne - antagelig efter gamle kreaturskader. Især østsiden er uregelmæssig. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt over Hjarbæk Fjord. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt på højdedrag i ager, et par træer i højfod.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre græsdækket affladet højning. I udyrket areal ud mod mark.

Litteraturhenvisninger  (0)