Stensbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-49

Fredningsnr.
190819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Stensbjerg", 2,6 x 20 m. Dyb kløft i top. Afgravninger hist og her i højsiden. Lyng- og græsklædt i hede. NM I: Høj. I toppen og vestre side en Ø-V gående, bred, men ikke særlig dyb kløft. Lidt afgravninger hist og her i højsiden. Lyng- og græsklædt i hede. (Dyrkningen nærmer sig, et parti om højen burde to- talfredes, og ejeren tilbød at ville frede området omkring højen.) Sdr. Ørum, matr.nr. 16a: Høj, "Stensbjerg", i skel til matr. nr. 15a af Sdr. Ørum.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beliggende paa Bakken "Stensbjerg" 2,60 M. høj; 20 M. i Diam. Den har været ikke saa lidt højere. Flækket i Ø-V med en 4 M. bred Grav, der, nu lynggroet, er indtil 1,20 M. dyb. Lynggroet i Hede.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Toppen og vestre Side en Ø-V gaaende bred, men ikke særlig dyb Kløft. Lidt Afgravninger hist og her i Højsiden. Lyng- og græsklædt i Hede. (Dyrkningen nærmer sig, et Parti om Højen burde totalfredes, og Ejeren tilbød at ville frede Omraadet omkring Højen). 2,6 x 20 m. "Stenbjerg".

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i et tæbevokset areal, på højdedrag. Græsklædt og bevokset med eg.

Litteraturhenvisninger  (0)