Store Tinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-50

Fredningsnr.
180891

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,9 x 18 m, søndre halvdel bortkørt. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,90 M. høj; c 18 M. i Diam. Den sydlige Halvdel er bortkørt; af Resten er Vestsiden stærkt medtaget ved Afgraving. Lyng- og græsgroet i Ager. "Store Tinghøj". (Strandgaard). Bevoksning: 1982: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Søndre Halvdel bortkørt. Græs- og lynggroet. I Ager. 2,9 x 18 m. Bevoksning: 1982: Græs

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,5 x 17 x 16,5 m. Nye skader: Vest og nord for højen har der været anbragt ensilage og kuler ved hvis etablering eller fjernelse, der er sket en bortgravning af en del af højfoden. Desuden skæmmes højen af plasticafffald og dæk fra kulerne. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Større, meget forgravet høj i hjørne af dyrket mark. Vej øst om højen. 2. juni 2022 vurderet at stenene ligger uden for højfoden. Dorte Veien

Litteraturhenvisninger  (0)