Dragshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-53

Fredningsnr.
190820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Dragehøje" (sb. 52-53), 2,5 x 30 m. Overfladiske grav- ninger i top. Lynggroet i hede. Beplantet med gran.
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dragshøj" c 2,75-3 M. høj. I Ø-V 24 M.; i N-S 27,50 M tiltrods for at den her er brat afbrudt. Det er sikkert kun en naturlig Banke. Den er stærkt gennemgravet og paa en Maade, der tyder paa, at man har antaget den for en Gravhøj. Lynggroet i Hede og Ager.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Toppen lidt overfladiske Gravininger. Lynggroet, i Hede beplantet med Gran. 2,75 x 30. [sb.] 52-53 "Dragehøj".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra sydøst
Oversigt et fra nord
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra syd