Sorthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-56

Fredningsnr.
180886

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,1 x 19 m. Hul i top og nedad N-siden. Overfladisk gravning i NV-siden. Højfoden noget afpløjet i gammel tid. Lyng-græsklædt. I ager. NM I: Høj. I top hul, der fortsætter ned ad nordsiden, ialt ca. 5 x 8 m stort og med en dybde på ca. 1 m, såvidt det ses, og efter hvad fortælles ingen dybgående grav- ning. Ret overfladisk afgravning i højsiden mod NV over et område af 6 x 3 m. Højfoden noget afpløjet i gammel tid, hvilket ikke sker nu.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sorthøj. 3,10 M. høj, 19 M. i Diam. I Toppen et 4kantet Hul med bratte Sider 3 x 5,75 M. stort, 1,50 M. dybt. Større Huller midt paa Nordøstsiden; Afgravning fra Vestsiden. En Del af den sydlige Højfod nedpløjet. Kartoffelkuler ved Foden i NV. Ingen Viden om Fund. Lyng- og græsgroet i Grønjord. Bevoksning: 1982: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Top Hul, der fortsætter ned ad Nordsiden, i alt ca. 5 x 8 m. stort og med Dybde ca. 1 m., saavidt ses og efter hvad fortælles ingen dybtgaaende Gravning. Ret overfladisk Afgravning i Højsiden mod NV over et Omraade af 6 x 3 m. Højfoden noget afpløjet i gammel Tid, hvilket ikke sker nu. Lyng-græsklædt. I Ager 3,1 x 19 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,4 x 20 x 18 m. Gamle skader: Toppen afgravet og med hul, der fortsætter nedad nordsiden. Nye skader: Grove kreaturskader af nyere dato. Toppen uden bevoksning. Øst- og sydsiden delvis bare og nedtrampede (optrådte). Mod sydøst er 6-7 større sten kommet til syne (måske sekundær grav). Også vest- og nordsiden er udsat for nedtrampninger af nyere dato. Iflg. ejeren har der gået kreaturer på højen i 1981. Aftale med ejeren om indhegning og udbedreing, men der bør også foreligge en skriftlig påtale ** Seværdighedsforklaring ** Udsigt over Hjarbæk Fjord og Viksund. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og med et par småtræer. Omtalte skader helt udviskede.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i dyrket mark. Enkelte småvækster på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)