Sorthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-56

Fredningsnr.
180886

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,1 x 19 m. Hul i top og nedad N-siden. Overfladisk gravning i NV-siden. Højfoden noget afpløjet i gammel tid. Lyng-græsklædt. I ager. NM I: Høj. I top hul, der fortsætter ned ad nordsiden, ialt ca. 5 x 8 m stort og med en dybde på ca. 1 m, såvidt det ses, og efter hvad fortælles ingen dybgående grav- ning. Ret overfladisk afgravning i højsiden mod NV over et område af 6 x 3 m. Højfoden noget afpløjet i gammel tid, hvilket ikke sker nu.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sorthøj. 3,10 M. høj, 19 M. i Diam. I Toppen et 4kantet Hul med bratte Sider 3 x 5,75 M. stort, 1,50 M. dybt. Større Huller midt paa Nordøstsiden; Afgravning fra Vestsiden. En Del af den sydlige Højfod nedpløjet. Kartoffelkuler ved Foden i NV. Ingen Viden om Fund. Lyng- og græsgroet i Grønjord. Bevoksning: 1982: Græs

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Top Hul, der fortsætter ned ad Nordsiden, i alt ca. 5 x 8 m. stort og med Dybde ca. 1 m., saavidt ses og efter hvad fortælles ingen dybtgaaende Gravning. Ret overfladisk Afgravning i Højsiden mod NV over et Omraade af 6 x 3 m. Højfoden noget afpløjet i gammel Tid, hvilket ikke sker nu. Lyng-græsklædt. I Ager 3,1 x 19 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,4 x 20 x 18 m. Gamle skader: Toppen afgravet og med hul, der fortsætter nedad nordsiden. Nye skader: Grove kreaturskader af nyere dato. Toppen uden bevoksning. Øst- og sydsiden delvis bare og nedtrampede (optrådte). Mod sydøst er 6-7 større sten kommet til syne (måske sekundær grav). Også vest- og nordsiden er udsat for nedtrampninger af nyere dato. Iflg. ejeren har der gået kreaturer på højen i 1981. Aftale med ejeren om indhegning og udbedreing, men der bør også foreligge en skriftlig påtale ** Seværdighedsforklaring ** Udsigt over Hjarbæk Fjord og Viksund. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og med et par småtræer. Omtalte skader helt udviskede.

Litteraturhenvisninger  (0)