Davdalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-63

Fredningsnr.
180884

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m. Den sydlige fjerdedel under plov. Bevok- set med gran og græs. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 1,50 M. høj. 21 M. i Diam. [sb.] 63 og 14a-b kaldes hos Strandgaard Davdalshøje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Den sydlige Fjerdedel under Plov. Bevoxet med Gran og Græs. I Ager 1,5 x 14 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,3 x 21 x 14,1 m. Gamle skader: Den sydlige del bortpløjet. Lidt jernaffald vest for højen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)