Glynhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130118-65

Fredningsnr.
180885

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
********************************************* Tingl.: Fredlyst ved Geodætisk institut 18/10 1933. 2 m omkring stenen. Høj, 2,5 x 22 m, i øst omtrent halvdelen afgravet. Græs- og lyngklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Glynhøj" (Strandgaard). 2,50 M høj 22 M i Diam. Af Østsiden er omtrent Halvdelen afgravet. I Midten er yderligere tidligere foretaget en Gravning. Tæt ved den i Bruddet ses strækt brændte Ben tæt under Overfladen. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Øst omtrent FM. Halvdelen afgravet. Græs-Lyngklædt. I Ager. 2,5 x 22 m. FM i 1933 2 m. omkr. Stenen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,7 x 23 x 18,3 m. Gamle skader: Afgravning af østlige højfod og -side. Flad nedgravning i toppen og enkelte på højsiderne. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og delvis træbevokdet i et braklagt areal.

Litteraturhenvisninger  (0)