Emmesten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-1

Fredningsnr.
140719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 20 m. Ujævn overflade. Bevokset med lyng, fyr og gran, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den Höi [gravhøjen sb. 14?], der ligger Vest herfor paa Hedelodden No 2b og de tvende andre [sb. 1 og 33], der ligge længere mod Nordvest ud mod Stranden, ere smaa. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 13.50 i Tværm., 0.85 h. Top og Side forrodede og ödelagte ved flere Gjennemgravninger, der naa Höjens Bund. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 15 x 1 1/4 m, med en ældre Gravning i Midten. (Emmesten). Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1407:19, Status: C

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 15 m, helt ødelagt ved stor gravning i midten. [[Fejlagtigt opført som ikke frv., jf. j. 1390/61.]]

1961 Museal berejsning
Journal nr.: 1390/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 20 m. Ujævn overflade. Bevokset med lyng, fyr og gran, i plantage. J. 1390/61 om fredningen samt om dispensation fra 100 m-grænsen til opførelse af sommerhus på grunden.

1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hærværk: I højens top og sider er der talrige spor efter ældre gravninger. § 53: Indenfor 100 m zonen er der givet dispensation til opførelse af en sommerhus. 1390/61. Godkender disp. til sommerhus 80 m. fra højen, men F 1698/67 konstaterer at førnævnte disp. byggede på en fejlopmåling og godkender nu disp. på 48 m!! Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med brombær og andet buskads.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med brombær og krat i lille beplantning i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)