Fur Ø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-10

Fredningsnr.
140715

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/10 1892. Gdr. Anders Graversen Diplom Afmærkn.: MS. 1892, kapt. Søegaard Høj, 1,5 x 16 x 20 m. Lyng, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 17.00 i Tværm., 1.50 h. Top affladet og noget ujævn. Side ujævn; mod N og NV gravet Rende efter Randstene. Græs- og lynggroet i Hede. Mærkesten. S 1871: lille Höj. Omtalt hos K 1870? Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 16 x 18 x 1½ m med MS paa Sydsiden. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 16 x 20 m. Lyng i plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Paragraf 53: Syd for højen er der en molergrav, der når ind til 35-40 m. fra højfoden. F 1468/66 godkender disp. for molergravning indtil 24,60 m SSØ for højen. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Højen ligger på højdedrag over molergrav. Omgives af træer/krat, der skjuler højen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i tæt kratbevoksning på kanten af en molergrav.

Litteraturhenvisninger  (0)