Fur Ø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-11

Fredningsnr.
140728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. 50 m lang, 13 m bred og op til 1 m høj. I midten, en til bund gående gammel afgravning med åbning gennem N-siden. Højoverfladen ujævn. Randsten fjernet. I skov.
Undersøgelsehistorie

1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord og Øst for "Prammen" [langhøj sb. 51] har ligget en femte Steensætning paa en Bakke, der kaldes Stenerbakke, men ogsaa den er ödelagt. Den skal have været 90 Alen lang og 10 Alen bred efter Kruses Beskrivelse - men Stedet kan neppe bestemt paavises.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse. En endnu anselig Höjning, 58.50 m. l. i Ø-V, 13 m. br. og 0.85 m. h. over Midten. Langs Siderne gravet store og dybe Huller efter Randstene; af saadanne endnu 6 mod S. og 2 mod N., alle klövede. 25.50 m. fra V-Enden en svært Brud, der naar Bunden, 10 m. l. i NV-SØ, 6 m. br.; tilgroet. Lynggroet paa en fra Ø. Mod V. skraanende Hedebakke. K 1832: Stensætning, 90 Al. l. i Ø-V, 10 Al. br., paa "Stennerbakke". Kun 16 Randstene tilbage. 30 Al. fra V-Enden en Fordybning, hvori flere store Stene. (Jvnf. K 1867). S 1871: Kan neppe bestemt paavises. [skitse] Kalke over R. H. Kruses Grundrids af Langdysse 11 1832.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Langhøj i Plantage ca 60 m lang 10 m bred imellem Randstenene hvoraf nu mange er afdækkede ved Jævninger samt en stor dyb Udgravning midt i den synes er taget Sand.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsomt som Oldtidsminde; udflydende, med enkelte store Sten, men uden Orden.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj på højdedrag i skov. Noget tilgroet med træer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst