Bakkehøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-23

Fredningsnr.
14073

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/6 1931. Gdr. Hans Chr. Jensen og hustru, Bakgården Diplom Afmærkn.: MS. 1933, Raklev Høj, 1,75 x 17 m. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord for disse [gravhøjene sb. 28-29, 32, 70] og endnu noget höiere ligge Bakkehöiene [sb. 23-27] en Gruppe af 5 Höie, hvoraf de 4 östligste [sb 23-26] ligge aldeles i lige Linie og ikke i större Afstand fra hinanden end en almindelig Landeveis Brede. I den östligste af disse Höie [sb. 23] blev i 1842 funden et Gravkammer, hvori Skelettet af en Mand og et Bronzesværd, hvilket Fund findes nærmere omtalt i Kruses Beskrivelse af Øen i Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1 Bind Sider 408-9. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 20.00 i Tværm., 2.80 h. Top og Side helt forstyrrede ved dybe Gravninger. Den oprindelige Overflade bevaret paa en 3.75 l., 1.00 br. Strimmel nær Toppen. I Fod adskillige Kuler. Lynggroet i Ager. Herfra 6966 og 7630, iflg. Beretning fra R. H. Kruse af Octbr. 1843 fundne i en 3 Al. L., 1 Al. br. og h. stensat Kiste, dækket med tynde, flækkede Sandstensplader (7630) og overdækket af flere skiftende Lag Sand og Haandstene. I Kisten et ubrændt Lig med Hovedet i V. Ved dets ene Side Bronzesværdet 6966. Iflg. K 1870 laa ved den anden Side en Bronzedolk, der sikkert er identisk med en i 1845 tilligemed en Bronzeböjlenaal, der vel stammer fra samme Höj, indsendt Bronzedolk, 8780-81, funden i Höj af den samme, der fandt 6966, Smed Vilh. Knudsen. Jvnf. K 1843, K 1867, S 1871. [sb 24-26, 23-27a, 28-29] 28-29 kaldes "Ryerhöje", medens de hedde "Huulhöje hos K 1870, der kalder 23-27a "Rejerhöje". S 1871 kalder 23-27 "Bakkehöje", mens G 1882 kalder 24-26 "Manhöj" (se 15-20). Bevoksning: 1981: Græs

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret af nationalmuseet 1931; i Højfylden fandtes flere Stenaldersager. A 36419-21.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj i Ager 17 x 1 3/4 m. Istandsat af Museet MS paa Sydsiden. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 17 m. Græs i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Andet: Ifølge oplysninger i sognebeskrivelsen blev højen reataureret i 1931 af NM. Højtoppen er svagt affladet og ujævn. Mål: 1,7x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj der indgår i en højgruppe, som er beliggende på et af øens højeste punkter med udsigt over øen og Limfjorden. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal med dyrket mark til syd.

Litteraturhenvisninger  (0)