Bakkehøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-26

Fredningsnr.
14072

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/6 1931. Gdr. Hans Chr. Jensen og hustru, Bakgården Diplom Afmærkn.: MS. 1933, Raklev "Manhøj", 3,5 x 16 m. I top sænkning, 4-5 m bred, 1 m dyb. Vestsiden fladt afgravet. Fladt skår i nordsiden. Foden af- pløjet mod nord. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord for disse [gravhøjene sb. 28-29, 32, 70] og endnu noget höiere ligge Bakkehöiene [sb. 23-27] en Gruppe af 5 Höie, hvoraf de 4 östligste [sb 23-26] ligge aldeles i lige Linie og ikke i större Afstand fra hinanden end en almindelig Landeveis Brede. I den östligste af disse Höie [sb. 23] blev i 1842 funden et Gravkammer, hvori Skelettet af en Mand og et Bronzesværd, hvilket Fund findes nærmere omtalt i Kruses Beskrivelse af Øen i Samlinger til jydsk Historie og Topografi 1 Bind Sider 408-9. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 21.00 i Tværm., 2.60 h. Gjennem Toppen et svært Skaar, ret frisk, indtil 1.25 d. Siden mod Ø afgravet; mod NV et ret dybt Hul. Fod mod V. og N. afplöjet. Lynggroet i Ager. Kaldes "den store Höj". Her skal være fundet en Bronzedolk. K 1870: [se Höj 24]. 51 Skridt i Omkreds. Midt i den en lille Kiste, 2' l.,1 1/4' br., sat af 4 flade Skiferstene samt en 1' br. Dæksten og en 3" smallere Bundsten. Heri "Levninger af et Barn paa 4-6 Aar, vistnok nedsat i sidden Stilling" [?]; ingen Oldsager. Under Kisten et Lag fint, gult Sand. [sb 24-26, 23-27a, 28-29] 28-29 kaldes "Ryerhöje", medens de hedde "Huulhöje hos K 1870, der kalder 23-27a "Rejerhöje". S 1871 kalder 23-27 "Bakkehöje", mens G 1882 kalder 24-26 "Manhöj" (se 15-20). Bevoksning: 1981: Græs

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj. Græs- og lyngklædt i Ager med MS paa Sydsiden. [[16 x 18 x 2 3/4 m.]] Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Manhøj" 3½ x 16 m. I top sænkning 4-5 m bred, 1 m dyb, vestsiden fladt afgravet. Flade skår i nordsiden, foden afpløjet mod Nord. Græs i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Agerbrug: Mod N. er højfoden nedpløjet, hvorved der er fremkommet en 20-30 cm. høj brink. Grundet store snemængder er der ikke truffet aftale med ejeren om retablering. det er nødvendigt med en genbesigtigelse når sneen er borte. Hærværk: I toppen findes der en kgammel nedgravning 4 m. i diameter og 0,8 m. dyb. Mål: 3x21x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Der er tale om en stor høj, der indgår i en højgruppe beliggende på et af øens højeste punkter med vid udsigt over øens vestlige del og Limfjorden. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)