Kløverhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-33

Fredningsnr.
14071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,75 x 15 m, med 2 m dyb gravning i midten. Unge fyrretræer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den Höi [sb. 14?], der ligger Vest herfor paa Hedelodden No 2b og de tvende andre [sb. 1 og 33], der ligge længere mod Nordvest ud mod Stranden, ere smaa. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 17.00 i Tværm. I Top et rund Hul, 4.50 vidt, ret frisk, naar Höjens Bund. Siden noget ujævn; Foden stærkt udflydende. Lynggroet i Hede. Kaldes "Klöverhöj"; ligger tilligemed Höj 1 paa "Klöverbakke". K 1870: Klöverhöj. S 1871: en lille Höj. Bevoksning: 1981: Græs

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj i Hede med gravede Huller til Plantning paa Højen, den er 15 x 2 3/4 m med en ca 2 m dyb Gravning i Midten Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 3/4 x 15 m, med 2 m dyb gravning i midten. Unge fyrretræer i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hærværk: I toppen findes der en ældre nedgravning 4,5 m i diameter og 0,8 m. dyb. § 53: Nord for højen findes der et sommerhus indenfor 100 m. zonen. J 1452/62. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i lysning i beplantning ved sommerhusområde.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt med spredte selvsåede træer i lysning i beplantning ved sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)