Krag'høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-34

Fredningsnr.
140727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, diameter 13,5 x 15,5 m, højde op til 1,5 m. Højtoppen afgravet gennem et til bunden gående hul på ca. 5 meters længde (N-S) og 3 meters bredde (Ø-V). Beliggende op mod skel.
Undersøgelsehistorie  (5)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 14.50 i Tværm., 1.90 h. Gjennem top et svært Skaar til Höjens Bund, bredest mod SV; tilgroet. Siden noget ujævn og hullet. Foden udflydende. Mod S. Randsten. Lynggroet i beplantet Hede... kaldes: ... [med sb. 35] de to "Krag'høje" (Dalen imellem dem Krag'dal).

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 11 x 1½ m med en dyb Udgravning til Bunden paa 5 x 5 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt udfladet, med Hul i Midten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyng- og græsbevokset høj i hedeareal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kraftigt skrånende terræn mod syd og sydvest ned i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)