Skaaredhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-38

Fredningsnr.
140718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m, med 0,5 m dyb kløft N-S gennem toppen. Græs, i ager, der er ved at springe i lyng.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaaredhöi, der ligger paa en Brink Sydøst for Steendalshöi [gravhøjene sb 73-75], kaldes vist saaledes fordi den er udkastet og klövet. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 13.50 i Tværm., 1.60 h. maalt fra S (ligger paa en fra V. mod Ø. skraanende Bakke). Gjennem Toppen i SV-NØ et ret fladt Skaar, 4.00 vidt, tilgroet; udkast mod NØ. Siden jevn; Foden udflydende. Lynggroet i Hede. K 1870: Klöveshöj (?) S 1871: Skaaredhöj (paa Matr. Nr 37a). Jvnf. Höj 41. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Heden. 1½ x 14 m med en ældre Kløft igennem Midten SN ½ m dyb. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 14 m, med ½ m dyb kløft N-S gennem toppen. Græs i ager, der er ved at springe i lyng.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hærværk: Gennem toppen er der i SV-NØ en 4 m bred gennemgravning, ca. 0,7 m. dyb. Af ældre dato - nu tilgroet. Parkering ikke muligt. Mål: 1,6x16x14 m. Bevoksning: 1981: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i uopdyrket areal.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)