Davrehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-56

Fredningsnr.
14062

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/10 1892. Gdr. Søren Sørensen Diplom Afmærkn.: MS. 1892, kapt. Søegaard "Doverhøj", 1,5 x 15 m. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lidt Øst herfor [sb. 57 = marin lokalitet 401193-1] ligger Davrehöi ved den sydlige Side og... Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 18.50 i Tværm. 1.25 h. Top noget affladet; höjest mod N. Siden noget udflydende. Mod SØ., S., SV. Spores Randstene. Lynggroet paa en fra V. mod Ø. skraanende Hedeflade. Mærkesten. Kaldes "Dovverhöj". Dekl. "Doverhöj". S 1871: "Davrehöj". Fredlyst af Grdejer Sören Sörensen (Dekl. thingl. 21/10 92). Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede med spredte Træer. 15 x 1½ m med MS paa Midt. Kaldes Doverhøj eller Davrehøj. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Doverhøj" 1½ x 15 m. Lyng i hede.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,5x16x16 m. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen ligger i lysning i plantage bag Fur Bryghus. Tilgroet med træer og krat.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)