Liseshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-58

Fredningsnr.
14061

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Fur, matr.nr. 49d (44d ?) Tingl.: 21/10 1892. Gdr. Jens Nielsen Diplom Afmærkn.: MS. 1892, kapt. Søegaard "Liseshøj", 2,5 x 22 m, med gravning i midten, 5 m bred, 0,75 m dyb. Lyng, i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Liseshöi paa den nordlige Deel af "store Knudshoved". Denne sidste Höi ligger höiest af de 3 [sb. 56-58], men dog ikke nær saa höit som de fleste andre midt paa Øen, hvilke den i Traps Statistik nævnes sammen med. Bevoksning: 1981: Lyng

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj; 23.50 i Tværm., 2.25 h. I Top svær Nedgravning, c. 8.00 vid, 0,75 d.; tilgroet. Lynggroet i Hede. Kaldes "Lisehöj". (samme Navn hos K 1870 og S 1871). Mærkesten. Fredlyst af Grdr. Jens Nielsen (Dekl. thingl. 21/11 92). S 1871 lægger den paa Matr. Nr. 44. Bevoksning: 1981: Lyng

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Paa Knuden) Lyngklædt Høj i Hede 2½ x 22 m med en ældre Gravning i Midten paa 5 x 3/4 m Dybde. MS staar ovenpaa nær Sydside. Bevoksning: 1981: Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Liseshøj" 2½ x 22 m, med gravning i midten, 5 m bred, 3 /4 m dyb. Lyng i hede.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Hærværk: I højens top findes der en ældre, nu tilgroet nedgravning, ca. 6 m. i diameter og 0,5 m. dyb. § 53: Mod både N. og S. findes der en gammel molergrav, der nu er nedlagt og tilgroet. Fotografering var ikke mulig grundet store snemængder og rimtåge. Bevoksning: 1981: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev ikke fundet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)