Debel by
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-76

Fredningsnr.
14064

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/7 1931. Gdr. Jeppe Chr. Christensen og hustru, Anshede Afmærkn.: MS. 1933, Raklev Høj, 2 x 9 x 14 m. Affladet top med lille sænkning, siden mod N fladt afgravet, nordfoden sløjfet. Græs, i have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord herfor paa Debel Byes Mark ligger en Gruppe af 8 Höie [sb. 15-20, 76-77], hvoraf de 7 ere smaa. Den nordligste[sb 16], der er aflang og vender i Øst og Vest, har været temmelig stor og ser ud til at have haft 3 Gravkamre, der alle er udkastede og forstyrrede. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.00 i Tværm. 2.25 h. Tværs gjennem Höjen i N-S et indtil 3.00 v., 1.10 d. Skaar; tilgroet. Lyng- og græsgroet i Ager og Plantage; mod NØ en Tredjedel bortplöjet. [sb.] 76-77: se under Höjene 15-20. [sb 72-81] Ved de sidste 10 Höje (72-81) har det, som det vil ses, ikke været muligt at fastslaa Matrikulsnummeret; se iövrigt Indledningsbemærkningerne [sb. 0A]. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj i Hede-plantage ind til Have. 11 x 9 m. Nordsiden bortkørt og med en ældre Gravning i Midten. MS i Vestsiden. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 9 x 14 m. Affladet top med lille sænkning, siden mod N fladt afgravet, Nordfoden sløjfet. Græs i have.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hærværk: Tværs gennem højen er der fra N.-S. en ældre gravning indtil 3 m. bred og 1 m. dyb. Højens nordside er afgravet. Paragraf 53: Der er givet dispensation til opførelse af en vindmølle indenfor 100 m. zonen. Møllen styrtede sammen under de kraftige efterårsstorme 1981. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i have, bevokset med et par træer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)