Lille Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-70

Fredningsnr.
140720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Lillehøj", 1,25 x 8 x 14 m. Nordlige trediedel sløjfet, resten forgravet. C-højen noteret med følgende tekst: ********************************** Høj, "Lillehøj", 1,25 m høj, 8 x 15 m i diameter. Største længde i Ø-V. Den nordlige trediedel af højen er bortgravet. Ujævn højoverflade.
Undersøgelsehistorie  (6)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord herfor og lidt höiere ligge 4 smaa Höie [sb. 28-29, 32, 70] , hvoraf den östligste hedder lille Höi [sb. 70]. Bevoksning: 1981: Græs

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 15.00 - 16.00 i Tværm. Fra SØ er indtil Höjens Midte fört en indtil 4.50 br. Sænkning, nu ret flad, tilgroet. Mod N. et mindre, fladt Hul; her fandtes for 13 Aar Siden en stensat Kiste med brændte Ben og en Bronzedobbeltknap. Beplantet i Plantage. K 1870: "Lillehöj". Her fandtes 1868 midt i Höjen, lige under Overfladen, en mandslang Gravkiste, sat af tynde Stene, med Dækstene. N-Enden dannedes af to, under en ret Vinkel stillede Stene. Heri et ubrændt Lig i N-S, hvorved fandtes 2 graa Skiferstene, 3/4 Al. l.,samt noget forraadnet Læder. (Iflg. Ber. fra Kruse af Aug. 1868 indsendte Fundet til Viborg Mus.). S 1871: "Lille Höj". Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lillehøj" 1 1/4 x 8 x 14 m, norlige trediedel sløjfet, resten forgravet.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Hærværk: Den nordlige trediedel af højen er bortgravet og resten af højen er hullet efter adskillige gennemgravninger. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset bag ejendom. Nordlige side stejl jvf fredningstekst.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)