Debel by
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-77

Fredningsnr.
14065

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Udateret (dateret 750 - 2016 e.Kr.)
I 1929 omtales en "runesten". Der er ingen yderligere oplysninger.

Fredningstekst
Tingl.: 11/7 1931. Gdr. Jeppe Chr. Christensen og hustru, Anshede Afmærkn.: MS. 1933, Raklev Høj, 1,5 x 12 m. I bunden af sænkning i top ses 4 dæksten af hellekiste. Græs, i have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord herfor paa Debel Byes Mark ligger en Gruppe af 8 Höie [sb. 15-20, 76-77], hvoraf de 7 ere smaa. Den nordligste [sb 16], der er aflang og vender i Øst og Vest, har været temmelig stor og ser ud til at have haft 3 Gravkamre, der alle er udkastede og forstyrrede. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 14.00 i Tværm. I Top rund Sænkning, 1.80 br., naar Höjens Bund, indfört fra NV. Heri et Par meget store Stene, öjensynlig Levningerne af en forstyrret Stengrav. Siden overfladisk afgravet. I Fod mod S og SV et Par Kartoffelkuler. Mod N. et Par Randsten (?). Græs- og lynggroet i Ager og Plantage. [sb.] 76-77: se under Höjene 15-20. [sb 72-81] Ved de sidste 10 Höje (72-81) har det, som det vil ses, ikke været muligt at fastslaa Matrikulsnummeret; se iövrigt Indledningsbemærkningerne [sb. 0A]. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1929 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 222/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om lille "Runesten".

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj i Vestside af Plantage og ved Have. Den er 13 x 1½ m. En svær Stenkiste staar afdækket i Midten med fire svære Overliggere. MS i Vestsiden. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 12 m. I bunden af sænkning i top ses 4 dæksten af hellekiste. Græs i have.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hærværk: I toppen er der en ældre nedgravning ca. 2 m. i diameter, hvori der findes rester af en svær stenkiste. Paragraf 53: Indenfor 100 m. zonen er der givet dispensation til opførelse af en vindmølle, der imidleritid er styrtet sammen under de kraftige efterårsstorme 1981. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog fremstår højen nu fint afrundet og græsklædt. Ligger i have.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)