Morishøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130202-80

Fredningsnr.
14063

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Moreshøj", 2 x 13 x 19 m. Syd- og nordsiden afskåret og konvergerer, så højen bliver trekantet mod spidsen mod V, hvor der findes et hul i den flade topflade. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1871 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den sydvestlige Kyst ligger [sb. 80] Morishöi, der kun er en lav flad Dysse, [sb 81] en lille, kaldet Ane Maries Höi, paa No 41 og [sb.59] Koldkjeldshöi, der næsten er bortfört. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejendommelig Höjrest. En flad Höjning, 20.00 l. i Ø-V., 10.00 br., 1.65 h. fra N-Siden en Indgravning, indtil 2.40 vid, 0.75 d. Mod SV en rund Kule, 1.80 vid, 0,60 d. Iflg. Medd. af Ejeren laa her tidligere en meget stor, rund Höj, der dog i Mandsminde har været flad ovenpaa. Mod N. er der gravet bort af Höjen i ældre Tid, mod Ø. Og særlig mod S. i ny Tid; mod V. er den gamle Side tildels bevaret. En Mængde Stene ere tagne fra Höjen. Mod S. er fundet en mandslang, stensat Kiste med Dækstene; heri en Potte. Lynggroet i Ager; Toppen tildels beplantet. Kaldes "Morrishöj"; Bakken, den ligger paa, kaldes "Morrisbakke". K 1870: "Morrshöj". S 1871: "Morishöj", en lav, flad Dysse. [sb 72-81] Ved de sidste 10 Höje (72-81) har det, som det vil ses, ikke været muligt at fastslaa Matrikulsnummeret; se iövrigt Indledningsbemærkningerne [sb. 0A]. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Morreshøj". I den skal være fundet stensat Kiste. Græsklædt Høj i Ager 13 x 19 x 2 m med Afgravninger i Nord, Øst og Sydsiden og med mindre Gravning i Midten. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Moreshøj" 2 x 13 x 19 m. Syd- og nordsiden afskåret og konvergerer, så højen bliver trekantet med spidsen mod V, hvor der findes et hul i den flade topflade. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Hærværk: Højens S., Ø. og N-side er i ældre tid afgravet, således at højen nu er trekantet med spidsen mod V, hvor noget af den oprindelige fod er bevaret. Højens overflade er meget ujævn efter ældre gravninger, der nu er tilgroede. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager. På den flade top og østsiden vokser tjørn og nåletræer. Nord for højen en vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)