Skibshøie
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130203-5

Fredningsnr.
15061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 11 m. Med større hul i top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 1-6] Vest for disse Høie [130206] sænker Heden sig og i Lavningen findes en lille Sø, som kaldes "Kratermues". Men Vest herfor hæver en vældig Hedebakke sig med særejne storladne Formationer baade mod Øst til Dalen og mod Vest ned mod Fjorden og Glyngøre. Paa Toppen af denne Bakkes langagtige Aas ligge to større Høie, en paa hver Ende, som Kupler paa en vældigt Nutids-Krigs-Skib, tillige med 4 smaa Høie, som Luger mellem dem - idethele et prægtigt Hvilested for en vældig Søkonge. Man kalder dem Skibshøie og Skibhøie-Bakker. Der er en Udsigt over den halve Deel af Liimfjordens Udstrækning derfra saa skjøn og storladen som kun faa Steder. Man kan tælle 36 Kirker fra Toppen af een ene Høi. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 10..00 i Tværm., 1.00 h. I Top mod S en ret flad Sænkning, 3.50 vid, tilgroet; mod NØ en lignende, mindre. Lynggroet i Hede (tildels beplantet). Höjene 18-22 [sb. 1-2, 4-6] samt 31 [sb. 3] beskrives af Strandgaard som 2 större og 4 smaa Höje, Skibhöje, liggende paa en vældig, langstrakt Hedebakke, Skibhöjebakker. Det opfattes af ham som et samlet Anlæg, "en vældig Sökonges sidste Hvilested" (mrk. Navnet). Generalstaben Skriver (paa Maalebordsblad M 23) "Skivhöjbakker", men ogsaa (paa Atlas bladet Nykjöbing (Mors)) "Skibhöjebakker". Strandgaard skriver forövrigt selv i Saml. t. jydsk Hist. Bd. 5, 1874-75 "Skivhöje" (ligesom R. H. Kruse sammesteds, Bd. III, 1870-71.). Stedet kaldes paa Egnen "Skyv'höj", som det siges, fordi man derfra skal kunne se Skive (Afstand i Luftlinie godt 3 Mil; Strandgaard fremhæver den vide Udsigt fra Höjene). Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 11 m, med større hul i top. Fyrretræer i plantage.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 11 m, nu ældre Gravning i Midten (Nautr. 21). Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Meget stor gravning i højmidte. Hullet er uden vegetation og der kan også delvis være tale om beskadigelser af nyere dato af denne grund. SMS kontakter ejer desangående. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i skov i Glyngøre.

Litteraturhenvisninger  (0)