Lille Sundhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130203-14

Fredningsnr.
16061

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lille Sundhøj", 2,5 x 12 m. Stor gravning fra centrum mod N. Stærkt fortrampet af kreaturer, så der er kommet nøgne stejlbrinker mod V, S og N.
Undersøgelsehistorie  (7)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor ligge 2 Høie [sb. 14 og 15], lille og store Sundhøi, fra hvis Toppe man endnu skal kunne tælle flere Kirker end paa Skibhøie. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1910 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Höj, 16.00 i Tværm., 2.25 h. I Top rund Sænkning, 5.00 br., 1.50 d., tilgroet. Siden ujevn og afgravet. I Foden mod S og Ø gravet efter Randstene. Lynggroet i Ager og Hede. S 1869: Lille Sundhöj, udgravet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Sundhøj" 2½ x 12 m. Stor gravning fra centrum mod N. Stærkt fortrampet af kreaturer, så der er kommet nøge stejlbrinker mod V, S og N.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Sundhøj", 2½ x 12 m. Stor Gravning fra Centrum mod N. Stærkt fortrampet af Kreaturer, hvorved der er blevet nøgne Brinker mod V., S. og N. (Nautr. 68). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 13,0 x 12,0 m. Ældre beskadigelser: Ca. 1 m. dyb gravning i højmidte og videre mod N. Nye beskadigelser: Kreaturskader. Påtales af SMS. (Hegn om høj bør retableres). Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på campingplads, åben mark med diverse anlæg, hegn m.m.

Litteraturhenvisninger  (0)