Kappelhøi
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-12

Fredningsnr.
1606115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Hulvej, Udateret (dateret 375 - 1536 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Kampestensfundamenter i en middelalderlig kirke Kampestensfundamenterne af en udgravet, middelalderlig kir- ke bestående af et 6,7 m bredt, 11,8 m langt skib (indven- dige mål) samt et 5,4 m bredt kor, hvis østvæg er fjernet. Hele ruinens udstrækning er i øst-vest 21 m og i nord-syd 9,5 m. Selve grundstenene er delvis dækkede af græstørv.
Undersøgelsehistorie  (11)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens placering ikke fundet.

1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb 42] paa Lodden No 10 findes en lille Höi som kaldes Kappelhöi, efter den gamle Huulvei Kappeldal, som er derved. [sb 8, 9, 12-17, 22, 26, 28-36, 42-43, 45-47, 49 og 78] Disse 25 Höie, som nu ere nævnte, ligge Syd for den Landevei, der gaar gjennem Sognet fra Øst til Vest og deler det i 2 Halvdele. De andre 25 Höie ligge Nord herfor. Sydvestlig I Sognet findes paa Heden No (3a) mellem Bakkerne ved Stranden Ruiner af en ualmindelig Bygning, der sandsynligviis har været et Kapel. Dette Sted findes nærmere omtalt i: "Samlingen til jydsk Historie og Topografi" 2 Bind 1 Hæfte Side 108-10. Følgende Sagn, som ikke findes i denne Beskrivelse, knytter sig til Stedet: En riig adelig Dame kjörte engang gjennem Huulveien Kapeldal, som snor sig der forbi. Inde i Dalen kom hun ikke afsted; om det var ved onde Mennesker, eller hvorledes, nævnes ikke. I sind Vaande lovede hun Vorherre at bygge et Kapel der paa Stedet, om hun kom levende og vel derfra. Og det skulde være Grunden til Kapellets Anlæggelse paa dette Sted.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den omtalte høj af Brusendorff = sbnr. 118.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.00 M. i Diam. Omkring det ved to Nedgravninger, i N og S, henholdsvis 5.00 og 2.50 M. vide, til Bunden udgravede indre staar den udflydende Sider som en 1.05 M. h. Kreds. I Siden flere Brud. Lynggroet i Hede. SØ herfor förer en gammel, meget dyb Hulvej, Kappeldal, gjennem Bakkerne ned til Stranden. V. f. den ligger, paa Matr. 3a, det firkantede Fundament til en lille middelalderlig Bygning, 10.00 M. l. i Ø-V, 8.50 M. br. i N-S. Tilhörede Kampsten, Kalk og Munkesten ligger uordentligt henslængte; Lodsejeren har fört mange Kampesten bort herfra. Ligger græsgroet i Hede. Kaldes Fruekirke. (Tidligere laa en formelig Ruin her, se S, ogsaa i Saml. t. jydsk Hist. II, S. 108-110.).

1929 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruiner af Kapel, ligger afdækkede af Nationalmuseet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kampestensfundamenterne af en udgravet, middelalderlig kirke bestående af et 6,7 m bredt, 11,8 m langt skib (indvendige mål) samt et 5,4 m bredt kor, hvis østvæg er fjernet. Hele ruinens udstrækning er i øst-vest 21 m og i nord-syd 9,5 m. Selve grundstenene er delvis dækkede af græstørv.

1962 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Ved Harre vig ligger ruinen af Frue Kirke, en ca. 21 m lang romansk bygning, bestående af kor og skib. De bevarede fundamenter undersøgtes 1929. Kirken har overvejende været af granit, men mursten forekommer. I koret fandtes rester af et munkestensgulv. En hulvej ved ruinen kaldes Kapeldalen og bakkerne deromkring Kapelbakkerne.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en kirketomt der ligger ved hulvejssystem ned mod kysten. Ligger som lysning i skov, bevokset med et par træer. Murværkets forløb erkendes som grøfter, hvor fundamentssten er gravet op - danner kirkens grundrids med kor og skib. Off. sti forbi tomten.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962