Harre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-13

Fredningsnr.
160654

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest i have, firkantet tildannet, med flad top, ca. 2 m høj, ca. 10 m i diam. Notering af tidligere C-høj med følgende tekst: ****************************************************** Høj, ca. 2 m høj, diameter 10 x 12 m. Flad, afgravet top. Den vestlige højside er afgravet og udpløjet. I sydsiden ses gamle, terrasseformede afgravninger. I have.
Undersøgelsehistorie  (5)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for Lyngshöi [sb 42] ligger 2 temmelig store Höie [sb 13 og 14], der ere urörte, tre smaa Dysser [sb 15-17] ved Siden af og nær 2 middelstore Höie [sb 8 og 22] Syd herfor paa samme Gaards Mark. [sb 8, 9, 12-17, 22, 26, 28-36, 42-43, 45-47, 49 og 78] Disse 25 Höie, som nu ere nævnte, ligge Syd for den Landevei, der gaar gjennem Sognet fra Øst til Vest og deler det i 2 Halvdele. De andre 25 Höie ligge Nord herfor.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 16.50 M. i Diam., 2.40 M. h. I Toppen en 2.00 M. v., flad Sænkning. Siden bortgravet mod V og Ø, saa Höjen her staar med 1.30-1.40 M. h. Brinker; mod SØ et 2.00 M. v., fladt Brud. Foden rundtom afplöjet. Lynggroet i Ager. S: (Nr. 13-14) to ret store, urörte Höje.

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Haven 10 x 11 m x 2 m. Nu er Højen firsidet afgravet og Toppen affladet hvorpaa er indrettet en Lysthus af Buske.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest i have, firkantet tildannet, med flad top, 2 x 10 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsplæne, stort bøgetræ på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)