Lyngshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-42

Fredningsnr.
160649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Lynghøj", 3,5 x 28 m, med stor udhuling i midten med udgang mod SØ. Opad vestsiden en rampe. Lyng og enkelte buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst herfor [sb 36] ligger Lyngshöi, som er temmelig stor, men gjennemgravet. Fra denne Höis Top kan man ikke alene see de 40 andre Höie, som ligge nær omkring den, men mange flere ud paa de tilgrændsende Sognes Marker. Og ligeledes er der en viid og skjön Udsigt derfra ud over Fjorden og den nærmeste Omegn. [sb 8, 9, 12-17, 22, 26, 28-36, 42-43, 45-47, 49 og 78] Disse 25 Höie, som nu ere nævnte, ligge Syd for den Landevei, der gaar gjennem Sognet fra Øst til Vest og deler det i 2 Halvdele. De andre 25 Höie ligge Nord herfor. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 30.00 M. i Diam, 3.25 M. h., udgravet til Bunden. Toppen planeret og brugt til Opfyldning af det runde Udgravningsfelt, 7.25 M. i Diam., i Höjens Midte, fört ind fra SSØ, nu 1.65 M. d. Rundt om det en 1.75 M. br., flad Rand. I Siden mod V udgravet en indtil 1.75 M. br. Sti, der fölgende Höjens Runding förer op til Toppen i S. Side og Fod overalt afgravede og ödelagte; mod SV er en 2.00 M. vid Indgravning langs Bunden fört 5.50 M. d. ind i Höjen. Græs- og lynggroet i Ager. Kaldes Lynghöj. Beskadigelsen frisk; Höjen iflg. Medd. Udgravet for c. 10 Aar siden, hvorved paa dens Bund fandtes to sammenstödende, stensatte Grave af hosstaaende Form [skitse]. Over dem begge laa et slimet Stof (indsendtes og bestemtes af Prof. E. Rostrup som Rester af et Dyreskind ( Erkl. I Arch.)). Höjere oppe fandtes i Fylden en Flintsav og et Bronzestykke. (Se ogsaa Brev fra Lodsejeren Chr. L. Skov af 30/4 99 i Arch, hvorefter Höjen var 3.15 M. (5 Al) h., 25.00 M (40 Al.) br. S: Lyngshöj, ret stor, gjennemgravet. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, kaldes Lynghøj, ligger i Ager, den er 30 x 26 x 3½ m. med en 2 m dyb Udgravning i Midten 1½ m nær Bunden og sikkert har været dybere ned dog kan Centralgraven være bevaret. Ved Udgravningen for langt tilbage siden oplyses det fandtes noget Bronze med hvad vides ikke, menes være gaaet til Nationalmuseet. Den ligger ca. 300 m syd for Landevejden fri og smukt og bør bevares trods alt. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lynghøj" 3½ x 28 m, med stor udhuling i midten, med udgang mod SØ. Op ad vestsiden en rampe. Lyng og enkelte buske i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Meget stor gravning fra højmidte mod SØ. Nye beskadigelser: Træ-affald, brænde m.v. på højen. Det kan evt. fjernes i forb. m. pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj med udsigt bl.a. over Harre Vig. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med træer, gyvel. Nogle træer udgåede.

Litteraturhenvisninger  (0)