Dalstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-56

Fredningsnr.
160645

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: NM I: 8/2 1950 26/4 1966 Anselig rundhøj, 18,5-19 x 3,6-4,5 m. Større, gammel, flad afgravning i østsiden, en mindre mod SØ, og tæt herved, i sydsiden, et lidt dybere hul, men alt eftergroet. Overfladen lidt ujævn, men højen i øvrigt velbevaret. Bevokset med lyng, græs og gyvel, samt et par buske, i ager. (Delvis restaureret 1964). NM I: Høj, 5 x 20 m. Større hul i top, mindre, flade afgrav- ninger i S og Ø. Lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nu kommer atter, lidt længere mod Sydøst, en Lavning og en Klynge af 7 Höie [sb. 1-5, 56-57] hvoraf de 2 Vestligste [sb. 56-57] rigtig nok ligger nogle Favn fra de andre. Men saa ligger de 4 östligste desto tættere sammen; man har ikke engang kunnet plöie en Fure mellem De to vestligste Grupper af de her nævnte Höie [sb. 1-5, 56-57 og 58-64] minde stærkt om 2 Langskibe, hvis Mandskab ere stedte til Hvile langs hen i Rummene, mens Styrmændene hvile i Agterstavnen. De tvende östligste Höie er nemlig de störste i begge Grupper. Bevoksning: 1980: Græs

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 20.50 M. i Diam., 4.05 M. h. I Toppen rund Nedgravning, 3.25 M. i Diam., 1.00 M. d. Siden mod NØ noget hullet, mod Ø större, flad Afgravning, mod SØ to Brud af henholdsvis 2.25 x 1.75 M's & 1.25 x 2.25 M.'s. Störrelse, mod NV nær Toppen et mindre, fladt Brud. Foden rundtom afplöjet. To Randsten i oprindeligt Leje mod NV og SØ. Lynggroet i Ager. Sögtes forgjæves fredet. Bevoksning: 1980: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj 20 x 5 m med en ældre Gravning i Midten paa 2 x 2½ x 1 1/4 m. Den ligger i Ager. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 20 m. Større hul i top, mindre, flade afgravninger i S. og Ø. Lyng og græs i Ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal restaurering
Journal nr.: 3104/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal restaurering
Journal nr.: 597/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Gravninger i siden mod S og Ø. Nye beskadigelser: Kreaturskader påtalt over for ejer, der har lovet at hegne fortidsmindet før næste sæson. JØD påtalt overfor ejeren så fremtidig for-tæt-pløjning undgås og indhegning af højene vil ske ved udlægning til græsning. 24.2.1998 Pløjet helt ind til højfod. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med enkelte, større træer.

Litteraturhenvisninger  (0)