Dalstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-58

Fredningsnr.
160644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: NM I: 8/2 1930 26/4 1966 Høj, 3,25 x 16 m. Større hul i top, der åbner sig mod syd- sydøst. Græsklædt, i ager. NM I: D-høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 58-64] Adskilt fra dem [sb. 67-73] ved en Dal eller Lavning ligge tæt Sydøst herfor atter 7 smaa Höie paa en lignende aflang Hedebrink, der ligesom den forrige vender i fra Nordvest til Sydvest. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 16.50 M. i Diam., 2.90 M. h. Fra Sø indtil Höjcentret fört et 2.00 M. br., nu 1.00 M. d. Skaar. I Siden mod N og Ø flere mindre Brud. Foden mod V. afgravet. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 16 x 3 1/4 m med en ældre Gravning i Midten 1½ m dyb en Rende ført ud derfra i SSØ. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/4 x 16 m. Større hul i top, der åbner sig mod SSØ. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 596/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,4 x 17,0 x 14,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning fra højmidte mod SØ. Nye beskadigelser: Kreaturskader påtalt overfor ejer, der har lovet at hegne fortidsmindet før næste sæson. JØD påtalt overfor ejeren så fremtidig for-tæt-pløjning undgås og indhegning af højene vil ske ved udlægning til græsning. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med enkelte træer og en del krat. Uopdyrket ind mod nr. 43 og op mod skel nord for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)