Dalstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-60

Fredningsnr.
160642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Høj, 1,5-2,0 x 13,5-14 m. Stejlt affaldende mod N. Lidt u- regelmæssig form, noget ujævn overflade, i øvrigt uden beska- digelser. Henover den østlige del af nordsiden et jorddige (ejerskel). Bevokset med græs, lyng, gyvel og buske, i ager." En smal strimmel, indtil ca. 3 m bred, ca. 1/6-1/5 af højen ligger på matr.nr. 18a af Dalstrup, resten ligger på matr.nr. 17h af Harre. NM I: Høj, 2 x 14 m, stort hul i top, med gang mod Ø. Græs, i skel. Harre og Dalstrup, matr.nr. 18a: Høj i skel til matr.nr. 17h af Harre og Dalstrup.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 58-64] Adskilt fra dem [sb. 67-73] ved en Dal eller Lavning ligge tæt Sydøst herfor atter 7 smaa Höie paa en lignende aflang Hedebrink, der ligesom den forrige vender i fra Nordvest til Sydvest. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 14.25 M. i Diam., 2.00 M. h. Tværs gjennem Toppen et 3.25 M. v., nu 0.90 M. d. Skaar. Siden hullet og udflydende. Den n. Halvdel omtrent slöjfet ved Anlaget af et höjt Skjeldige og en dyb Gröft. Foden mod S. bortskaaren af en Vej; et lavt Dige gaar her over Höjen i Ø-V. Lynggroet i Ager og Hede. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 14 x 2 m. med en ældre Gravning i Midten. 2 x 3 x 1 1/4 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m, stort hul i top, med gang mod Ø. Græs i skel.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Større skeldige over Ø-side. Ældre beskadigelser: Sænkninger flere steder i overflade synes at være ældre beskadigelser. Nye beskadigelser: Kreaturskader påtalt over for ejer, der har lovet at hegne fortidsmindet før næste sæson. JØD påtalt overfor ejeren så fremtidig for-tæt-pløjning undgås og indhegning af højene vil ske ved udlægning til græsning. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med enkelte træer og en del krat. Ligger i uopdyrket areal. Skel/dige går hen over højens nordside.

Litteraturhenvisninger  (0)