Dalstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-62

Fredningsnr.
160640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: NM I: 8/2 1950 26/4 1966 Høj, 2-2,5 x 17-17,5 . Lidt ujævn overflade, i øvrigt uden beskadigelser. Bevokset med græs, lyng og gyvel, i ager. MN I: Høj, 2,5 x 18 m. 3 større huller i midten, i øst- og sydsiden. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 58-64] Adskilt fra dem [sb. 67-73] ved en Dal eller Lavning ligge tæt Sydøst herfor atter 7 smaa Höie paa en lignende aflang Hedebrink, der ligesom den forrige vender i fra Nordvest til Sydvest.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Höj, 11.00 M. i Diam. I Toppen en 4.00 M. l., 1.75 M. br., bunddyb Nedgravning. Foden skraaner sammen med Höj 63' s. Lynggroet i Hede.

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 18 x 2½ m den har 3 ældre Gravninger i Midten i Østsiden og i Sydsiden ingen fører til Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 18 m. 3 større huller i midten, i Ø- og sydsiden. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ældre beskadigelser: Mindre ujævnheder i top. Nye beskadigelser: Kreaturskader påtalt over for ejer, der har lovet at hegnet fortidsmindet før næste sæson. JØD påtalt overfor ejeren så fremtidig for-tæt-pløjning undgås og indhegning af højene vil ske ved udlægning til græsning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med enkelte træer. Uopdyrket ind mod nr. 42 og op mod skel nord for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)