Harre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-67

Fredningsnr.
160639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 16 m. Toppen danner en 3 m bred flade, der har en 0,5 m høj stejbrink til alle sider. Bevokset med græs og blomster, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 67-73] Vestligst ligge 7 ganske smaa Höie tæt ved hinanden paa en langagtig Brink. De to vestligste ere udgravede. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 19.00 M. i Diam., 3.35 M. h. (maalt fra SV; ligger paa en fra Ø. t. V. svagt skraanende Bakkeside. Top og Side noget ujevne og hullede, men iövrig velbevarede. C. 1.50 M. N. f. Centrum löbe en Gröft og et Dige, tilsammen 3.00 M. br., over Höjen og skjære sig c. 0.75 M. dybt ned i den. N. herfor er Höjen fuldstændig slöjfet. Snart om Foden i SV en Markvej. Græs- og lynggroet i Ager og Hede. S: (Nr. 67-70) 7 smaa Höje nær hverandre paa en langagtig Hedebrink i NØ-SV. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj ind til Skel 16 x 4 m. paa Øst og delvis Sydsiden derved anlagt Blomster og Nyttehave ellers næsten uskadt, den ligger i Hede. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 16 m. Toppen danner en 3 m bred flade, der har en ½ m høj stejlbrink til alle sider. Græs og blomster i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,8 x 17,0 x 15,0 m. Ældre beskadigelser: Siderne nær højtop afgravet. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med træer. Uopdyrket ind mod nr. 38.

Litteraturhenvisninger  (0)