Dalstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-68

Fredningsnr.
160638

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 16 m, større hul i midten. Græsklædt, i ager. NM I: Høj, 2,5 x 16 m, større hul i midten med åbning mod N. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 67-73] Vestligst ligge 7 ganske smaa Höie tæt ved hinanden paa en langagtig Brink. De to vestligste ere udgravede. Bevoksning: 1980: Græs

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.25 M. i Diam., 2.50 M. h. Tværs gjennem Toppen i Ø-V et 3.00 M. v., nu 0,65 M. d. Skaar; Udkast mod Ø. Siden hullet og udflydende; mod SV et mindre, frisk Brud. Foden mod N bortskaaret af en Gröft, mod S berört af en Markvej. Lynggroet i Hede. S: (Nr. 67-70) 7 smaa Höje nær hverandre paa en langagtig Hedebrink i NØ-SV. Bevoksning: 1980: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede ved Skeldige 16 x 2½ m med en ældre Gravning i Midten ind til 1 m dyb indtil Nordsiden. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 16 m, større hul i midten med åbning mod N. Græs i ager. Bevoksning: 1980: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 622/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens nordside istandsat efter afgravning. For nær pløjning mod sydfoden lovet standset.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 17,0 x 15,0 m. Ældre beskadigelser: Større hul i top mod Ø. Nye beskadigelser: Der pløjes hen over højfod. Påtales ved SMS. Påtalt af JØD. Fremtidig for-tæt-pløjning undgås. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med træer. Uopdyrket ind mod nr. 39.

Litteraturhenvisninger  (0)