Dalstup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-69

Fredningsnr.
160637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 17 m. Hul i midten, 1 m dybt. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 67-73] Vestligst ligge 7 ganske smaa Höie tæt ved hinanden paa en langagtig Brink. De to vestligste ere udgravede. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 17.50 M. i Daim., 2.50 M. h. I Toppen en firkantet, 2.25 M. v., 0.50 M. d. (mod NØ). Nedgravning. Siden mod Ø og SØ overfladisk afgravet, mod NV noget affladet; mod SV nær Toppen et mindre Brud. Snært om Foden mod NV en Markvej. Iövrig velbevaret. Lynggroet i Hede. Indbyrdes afstand mellem Nr. 69-70: 4.75 M (ØNØ-VSV). Nr. 69-70 sögtes forgjæves fredede. S: (Nr. 67-70) 7 smaa Höje nær hverandre paa en langagtig Hedebrink i NØ-SV. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede med en ældre Gravning i Midten indtil 1 m Dybde. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 17 m. Hul i midten, 1 m dybt. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 18,0 x 17,0 m. Ældre beskadigelser: Større gravning i højmidte. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med træer. Uopdyrket ind mod nr. 36.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

Litteraturhenvisninger  (0)