Dalstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-70

Fredningsnr.
160636

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 13 m. Hul i midten, 2 m i tværmål, 1 m dybt. Græsklædt, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 67-73] Vestligst ligge 7 ganske smaa Höie tæt ved hinanden paa en langagtig Brink. De to vestligste ere udgravede. Bevoksning: 1980: Græs

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 14.75 M. i Diam., 2.20 M. h. Toppen urört. Siden mod Ø og S overfladisk afgravet; mod S et 4.00 M. vidt fladt Brud. Foden mod V bortplöjet. Iövrig velbevaret. Lynggroet i Ager og Hede. Indbyrdes afstand mellem Nr. 69-70: 4.75 M (ØNØ-VSV). Nr. 69-70 sögtes forgjæves fredede. S: (Nr. 67-70) 7 smaa Höje nær hverandre paa en langagtig Hedebrink i NØ-SV. Bevoksning: 1980: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede med en ældre Gravning i Midten 2 x 2½ x 1 m Dybde. 13 x 2 m. Bevoksning: 1980: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m. Hul i midten, 2 m i tværmål, 1 m dybt. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,2 x 15,0 x 13,0 m. Nye beskadigelser: Der pløjes hen over højfod. Påtales af SMS. Påtalt af JØD. Fremtidig for-tæt-pløjning undgås. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppe ved hovedvej 26. Bevokset med træer. Uopdyrket ind mod nr. 37.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført

Litteraturhenvisninger  (0)