Daltstrup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130204-75

Fredningsnr.
160635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 15 m. Større gravning over toppen i NØ-SV. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.00 M. i Diam., 2.25 M. h. Tværs gjennem Toppen i N-S et 3.00 M. v., nu 0.60 M. d. Skaar. Siden mod Ø afgravet, mod S et 4.00 M.v., ret dybt Brud, mod N et mindre Brud. Foden afplöjet; mod S en Kartoffelkule, mod Ø en mindre Beskadigelse. Lynggroet i Ager.

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Ager, grænser til Heden i Nord. Den er 15 x 2 1/4 m. Den har en ældre Gravning fra Højfoden i Nordøst over Centret til Højfoden i Sydvest. Deri i Centret en ældre Gravning 2 1/4 x 2½ x 1 1/4 m dyb. Ikke naaet Bunden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/4 x 15 m. Større gravning over toppen i NØ-SV. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)