Doishøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130205-4

Fredningsnr.
160665

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/9 1897. Gdr. Ingvard Knudsen Diplom Afmærkn.: MS. 1906, lærer Krogh "Dåshøj", 3 x 14 m. Flad top, foden nedtrådt af kreaturer. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 1-7] Af disse Höie [de 16 gravhøje i Hjerk] ligger 7 tæt ved hinanden i det Nordöstlige af Sognet. Det er som smaa Höie; de ligge höit og der er en viid og skjön Udsigt fra dem alle. 4 af dem have Navn, nemlig: Gildhöi [sb. 5], Doishöi [sb. 4], store og lille Topshöi [sb. 7 og 6]. I denne sidste fandtes i Aaret 1852 et Bronzesværd. Bevoksning: 1981: Græs

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj paa en fra V. t. Ø skraanende Bakkeside, 16.00 M. i Diam., 2.40 M. h. (maalt fra N.) Toppen stærkt affladet; Siden rundtom stærkt afgravet, mod Ø helt udslæbt og forrodet. Foden afplöjet. Græsgroet i Ager. Kaldes Doishöj, Marken omkring den "æ Dois". S: Doishöj, lille. Fredlyst af Gaardejer Ingvard Knudsen (Dekl. thingl. 3/9 97) FM 1906. Bevoksning: 1981: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj "Græsklædt" 13 x 14 x 2½ m. med en ældre Gravning i Østsiden. Fredningsstenen væltet af løsgaaende Kreaturer nu genrejst, staar i Sydsiden. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Daarhøj" 3 x 14 m, flad top, foden nedtrådt af kreaturer. Græs i ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 15,5 x 15,0 m. Ældre beskadigelser: Højfod er antagelig nedtrådt af kreaturer. Højtop affladet. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt med et par træer

Litteraturhenvisninger  (0)