Lunerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130205-8

Fredningsnr.
160664

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m. Stærkt fortrampet af kreaturer. Siderne ujævne. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [gravhøjene sb 1-7] findes Lunerhöi, eller Lundshöi, som forhen har været temmelig stor, men nu er tildels udjævnet. Bevoksning: 1981: Græs

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj paa en fra Ø. t. V skraanende Bakkeside, 12.50 M. i Diam., 2.00 M. h. (maalt fra N.) Toppen afgravet. Siden mod Ø næsten bortgravet; mod V et indtil 3,50 M. vidt, ret dybt Brud. Foden rundtom afplöjet og bortgravet. Græsgroet i Ager. S: Lun(d)erhöj, forhen temmelig stor, nu tildels udjevnet. Bevoksning: 1981: Græs

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj 11 x 13 x 2 m noget afpløjet i Siden med ældre mindre Gravninger i Øst og Vestsiden. Ligger frit og smukt lige Øst for Byen. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m, stærkt fortrampet af kreaturer. Siderne ujævne. Græs i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,2 x 13,0 x 12,0 m. Ældre beskadigelser: Højtop er affladet. Bevoksning: 1981: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)