Lysenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130205-10

Fredningsnr.
160662

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/12 1909. Provst S.M. Westergaard, tiltrådt af forpagteren, Kristen B. Engelsen og approberet af Viborg stiftsøvrighed "Lysen høj", 2,6 x 15 m. Toppen afgravet mod syd. Graner og græs, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb 10 og 12] De 2 Höie, der findes i den vestlige Ende af Sognet, ere smaa og ligge paa Bakken ud mod Fjorden. Den nordligste [sb. 12] ..

1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 15.50 M. i Diam., 2.60 M. h. (maalt til den n. Kam). Toppen afgravet mod S; mod N. staar en 0.80 M. h. Kam tilbage. Siden mod Ø og N overfladisk afgravet; Foden her noget udflydende. Iövrigt velbevaret. Græsgroet i nyplantet Hede: Kaldes Lysenhöj. S: lille Höj. G: Lysen Höj. Ligger i Præstegaardens Hede (Skema 1886: 1 velbevaret Jordhöj. Fredlystes af Provst Westergaard (Dekl. thingl.).

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj 3 x 14 m med ældre Gravning i Østsiden og i Midten ned til 1½ m over Bunden. Den ligger uplantet i Plantage og ca. 15 m fra den gamle Litorinakyst.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lysenhøj" 2,6 x 15 m. Toppen afgravet mod S. Graner og græs i plantage.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet og vanskelig at erkende.

Litteraturhenvisninger  (0)